Art. 805. Anuntarea conflictului de interese

Administratorul este obligat sa il anunte de indata pe beneficiar despre orice interes pe care l-ar avea intr-o anumita activitate si care este de natura sa il puna intr-o situatie de conflict de interese, precum si drepturile pe care le-ar putea invoca impotriva beneficiarului sau a bunurilor administrate, indicand, dupa caz, natura si valoarea drepturilor respective, cu exceptia intereselor si drepturilor nascute din actul constitutiv al administrarii.

Art. 1303 NCC, aplicabil conflictului de interese in materia reprezentarii, da dreptul reprezentatului sa ceara anularea contractului incheiat de reprezentant in numele sau, dar numai atunci cand conflictul de interese era sau trebuia sa fie cunoscut de contractant la data incheierii contractului. Per a contrario, atunci cand cocontractantul nu a cunoscut si nici nu avea de unde sa cunoasca, la data incheierii contractului, existenta unui conflict de interese intre reprezentant si reprezentat, anularea actului nu mai poate fi ceruta. Aceeasi trebuie sa fie solutia in situatia in care cocontractantul a aflat ulterior incheierii actului despre existenta unui conflict de interese intre reprezentat si reprezentant.
Totusi, existenta unui conflict de interese nu trebuie confundata cu administrarea exercitata de o persoana care este, la randul ei, alaturi de altii, si beneficiar, asa cum reglementeaza art. 804 alin. (3) NCC, situatie similara unui mandat in interes comun. In cazul mandatului in interes comun, actul juridic se va incheia atat in interesul mandantului, cat si al mandatarului. [L. Mirea in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 1138]