Art. 823. Comunicarea si contestarea inventarului

(1) O copie a inventarului va fi predata de administrator persoanei care l-a desemnat si beneficiarului, precum si oricarei alte persoane interesate despre care acesta are cunostinta.

(2) Inventarul poate fi facut public numai in cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

(3) Orice persoana interesata poate contesta in justitie inventarul sau oricare dintre mentiunile continute de acesta si va putea solicita intocmirea unui nou inventar, cu participarea unui expert judiciar.

Comunicarea copiei de pe inventar poate fi facuta prin orice modalitate care permite confirmarea primirii acesteia de catre destinatar. [R. Constantinovici, A.M. Mitu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 857]