Art. 854. Suportarea cheltuielilor administrarii

(1) Cheltuielile administrarii, inclusiv cele ocazionate de prezentarea darii de seama si de predarea bunurilor, sunt in sarcina beneficiarului sau, dupa caz, a fiduciarului, pentru masa patrimoniala fiduciara.

(2) In cazul renuntarii, denuntarii actului de desemnare sau al inlocuirii administratorului, beneficiarul ori fiduciarul, in contul masei patrimoniale fiduciare, are in sarcina, pe langa cheltuielile mentionate la alin. (1), si plata remuneratiei cuvenite administratorului in raport cu durata activitatii sale.

Intrucat textul nu distinge, credem ca obligatia platii remuneratiei administratorului in sarcina beneficiarului, respectiv fiduciarului (in contul masei patrimoniale fiduciare), subzista si atunci cand administratorul este inlocuit de catre instanta de judecata la cererea unei alte persoane interesate decat beneficiarul sau fiduciarul. [R. Constantinovici, A.M. Mitu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 872]