Art. 867. Constituirea dreptului de administrare

(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local.

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) controleaza modul de exercitare a dreptului de administrare.

Dreptul de administrare a bunurilor proprietate publica este un drept real cu o natura juridica mixta, atat administrativa cat si civila. [A. Dutu-Buzura in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 406]