Art. 881. Felurile inscrierilor

(1) Inscrierile sunt de 3 feluri: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.

(2) Intabularea si inscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se refera la inscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara.

(3) Inscrierea provizorie si notarea se fac numai in cazurile anume prevazute de lege.

Reglementarea intabularii in cuprinsul art. 881, desi insuficienta, marcheaza distinctia dintre aceasta si celelalte doua feluri de inscrieri. Pe de o parte, atat intabularea, cat si inscrierea provizorie au ca obiect drepturi tabulare – spre deosebire de notare, care se refera la inscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice – , in timp ce, pe de alta parte, iscrierea provizorie se face numai in cazurile anume prevazute de lege. Concluzia care se desprinde este ca, intre inscrierile care au ca obiect drepturile tabulare, numai intabularea este prevazuta ca o inscriere deplina, intrucat inscrierea provizorie apare ca fiind conditionata de anumite cazuri prevazute de lege. [D.M. Cosma in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 1222]