Art. 885. Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor

(1) Sub rezerva unor dispozitii legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse in cartea funciara se dobandesc, atat intre parti, cat si fata de terti, numai prin inscrierea lor in cartea funciara, pe baza actului sau faptului care a justificat inscrierea.

(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamantul titularului, dat prin inscris autentic notarial. Acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin implinirea termenului aratat in inscriere ori prin decesul sau, dupa caz, prin incetarea existentei juridice a titularului, daca acesta era o persoana juridica.

(3) Daca dreptul ce urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei terte persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane, cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege.

(4) Hotararea judecatoreasca definitiva sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamantul titularului.

Radierea dreptului de ipotecă din cartea funciară. Consimțământul titularului. Din perspectiva prevederilor art. 885 din Codul civil, drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial, hotarârea judecatoreasca definitiva sau, în cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative înlocuind acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamântul titularului.

În speta, lipseste consimtamântul societatii intimate cu privire la radierea dreptului de ipoteca întabulat în favoarea sa sub C 4, însa în cursul derularii litigiului a fost pronuntata în solutionarea unui proces separat o hotarâre judecatoreasca definitiva care este, în aplicarea dispozitiei legale enuntate, apta a înlocui consimtamântul titularei de ipoteca.

Câta vreme printr-o atare hotarâre s-a stabilit ca petentii din litigiul de fata au achitat întreaga datorie, se poate considera ca o astfel de hotarâre se înscrie în categoria celor care, în acceptiunea prevederilor art. 885 din Codul civil, înlocuieste consimtamântul titularului, considerentele acelei hotarâri, decisive în sustinerea solutiei acolo pronuntate, intrate fiind în puterea lucrului judecat, au valoare decisiva în rezolvarea prezentei spete, astfel, rezulta cu puterea evidentei ca nu se poate retine printr-o hotarâre subsecventa contrariul a ceea ce s-a stabilit deja printr-o hotarâre anterioara – ca datoria a fost stinsa în integralitatea ei -, prin urmare apararile intimatei se impun a fi înlaturate, deoarece daca datoria a fost achitata în întregime, ipoteca ramâne fara obiect iar înscrierea ei trebuie radiata. (Curtea de Apel Oradea, Decizia civilă nr. 227/2015, portal.just.ro)