Art. 895. Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului

Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea savarsi si dupa ce dreptul a fost inscris pe numele mostenitorului, insa numai in masura in care mostenitorul este tinut de aceste obligatii.

Din intreaga reglementare a principiului relativitatii, cuprinsa in art. 893-895 NCC, reiese cu claritate ca acesta nu impune ca, la momentul incheierii actului juridic prin care se transmite un drept cu privire la un imobil inscris in cartea funciara, transmitatorul sa fie inscris ca titular al respectivului drept, ci doar la data inscrierii dreptului dobanditorului este necesar ca in cartea funciara sa se inscrie, chiar si concomitent, toti titularii succesivi ai respectivului drept, astfel incat sa se asigure continuitatea inscrierilor si sa se poata verifica faptul ca, la fiecare transmitere, dreptul a iesit din patrimoniul adevaratului titular, asigurandu-se deplina respectare a securitatii statice si dinamice a circuitului juridic civil. [M. Mineran, Comentariile Codului Civil. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara, Editura Hamangiu 2012, p. 76-77]