Art. 896. Actiunea in prestatie tabulara

(1) In cazurile in care cel obligat sa transmita, sa constituie ori sa modifice in folosul altuia un drept real asupra unui imobil nu isi executa obligatiile necesare pentru inscrierea in cartea funciara, se va putea cere instantei judecatoresti sa dispuna inscrierea; dreptul la actiune este prescriptibil in conditiile legii.

(2) Daca actiunea in prestatie tabulara a fost notata in cartea funciara, hotararea judecatoreasca se va inscrie, din oficiu, si impotriva acelora care au dobandit vreun drept tabular dupa notare.

Actiunea este una personala, prescriptibila in termenul general de 3 ani, prevazut de art. 2517 C. civ. Acest termen ce incepe sa curga de la data incheierii contractului, chiar daca dreptul supus inscrierii este afectat de un termen sau conditie, intrucat acest lucru nu impiedica inscrierea sa in cartea funciara, afectand doar felul inscrierii (intabulare, inscriere provizorie, notare). [A.A. Chis in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 465]