Art. 897. Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul dobanditor de rea-credinta

(1) Actiunea in prestatie tabulara se va putea indrepta si impotriva tertului dobanditor inscris anterior in cartea funciara, daca actul juridic invocat de reclamant este anterior celui in temeiul caruia a fost inscris dreptul tertului dobanditor, iar acesta a fost de rea-credinta la data incheierii actului.

(2) Dreptul la actiune impotriva tertului se prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii de catre acesta a dreptului in folosul sau, cu exceptia cazului in care dreptul la actiune al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai inainte.

Actiunea in prestatie tabulara impotriva tertului, reglementata de art. 897 C. civ., (…) desi, constituie o aplicatie particulara a actiunii pauliene in materie de carte funciara, reglementarea distincata a actiunii era necesara pentru a inlatura dispozitia generala din textul art. 1565 alin. (2) C. civ., ce permite tertului dobanditor sa pastreze bunul, platind creditorului o suma de bani egala cu prejudiciul suferit, iar textul art. 897 alin. (2) C. civ. prevede si un termen de prescriptie de 3 ani, diferit de cel al actiunii pauliene ordinare, de 1 an (art. 1564 C. civ.), precum si un moment diferitdin care incepe sa curga acest termen, in cazul actiunii in prestatie tabulara impotriva tertului, acesta fiind data la care tertul si-a inscris dreptul, in timp ce, in cazul actiunii pauliene ordinare, data la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca prejudiciul ce rezulta din actul atacat. [A.A. Chis in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 465-466]