Art. 909. Termenele de exercitare a actiunii in rectificare

(1) Sub rezerva prescriptiei dreptului la actiunea in fond, actiunea in rectificare este imprescriptibila fata de dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul care a dobandit cu rea-credinta dreptul inscris in folosul sau. Daca actiunea de fond introdusa pe cale separata a fost admisa, actiunea in rectificare este, de asemenea, imprescriptibila atat impotriva celor care au fost chemati in judecata, cat si impotriva tertilor care au dobandit un drept real dupa ce actiunea de fond a fost notata in cartea funciara.

(2) Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legat cu titlu particular, actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului la actiunea de fond, nu se va putea introduce decat in termen de 5 ani, socotiti de la inregistrarea cererii lor de inscriere.

(3) De asemenea, sub rezerva prescriptiei dreptului la actiunea in fond, actiunea in rectificare, intemeiata exclusiv pe dispozitiile art. 908 alin. (1) pct. 1 si 2, se va putea indrepta si impotriva tertelor persoane care si-au inscris vreun drept real, dobandit cu buna-credinta si printr-un act juridic cu titlu oneros sau, dupa caz, in temeiul unui contract de ipoteca, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare. In aceste cazuri, termenul va fi de 3 ani, socotiti de la data inregistrarii cererii de inscriere formulate de catre dobanditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere, cu exceptia cazului cand incheierea, prin care s-a ordonat inscrierea care face obiectul actiunii in rectificare, a fost comunicata celui indreptatit, caz in care termenul va fi de un an de la comunicarea acesteia.

(4) Termenele prevazute la alin. (2) si (3) sunt termene de decadere.

Referitor la termenele in care poate fi exercitata actiunea in rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii, natura si durata lor difera in functie de cel impotriva caruia este exercitata actiunea, intrucat, daca este vorba despre dobanditorul nemijlocit sau un tert (sub)dobanditor de rea-credinta, sub rezerva prescriptiei actiunii de fond, dreptul la actiunea in rectificare este imprescriptibil extinctiv [art. 909 alin. (1) C. civ.]. Fata de tertii de buna-credinta dobanditori cu titlu gratuit prin donatie sau legat cu titlu particular (ulterior instrainarii inter vivos), conform alin. (2) al aceluiasi articol, sub rezerva prescriptiei actiunii de fond, actiunea poate fi introdusa in termen de 5 ani, socotiti de la inregistrarea cererii lor de inscriere. Termenul de 5 ani este corelat cu cel de uzucapiune tabulara prevazut de art. 931 C. civ. Aceste termene sunt de prescriptie, asa cum rezulta din textele care le reglementeaza. Impotriva tertilor dobanditori cu titlu oneros al unui drept real, inclusiv de ipoteca, asa cum rezulta din textul art. 909 alin.(3) C. civ. de buna credinta, actiunea poate fi execitata timp de 3 ani de la data inregistrarii cererii de inscriere de catre dobanditorul nemijlocit a dreptului a carui rectificare se cere, iar, in cazul in care incheierea a fost comunicata celui indreptatit sa exercite actiunea, acest termen este redus la un an de la comunicare. Aceste termene sunt calificate in art. 909 alin. (4) C. civ. ca fiind termene de decadere (adica nesusceptibile de suspendare sau intrerupere, cu exceptia fortei majore, asa cum rezulta din dispozitiile art. 2548 C. civ. [A.A. Chis in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 467-468]

Avand in vedere clasificarea termenelor de decadere din art. 2550, in termene de ordine publica si termene de ordine privata, termenele in care poate fi exercitata actiunea in rectificare impotriva tertilor dobanditori cu titlu oneros, de buna-credinta sunt termene de decadere de ordine privata, tertul fiind liber sau nu sa invoce decaderea si sa beneficieze de efectul achizitiv al termenului ori sa renunte la acesta, asa cum este liber sa invoce sau nu uzucapiunea tabulara. In acest din urma caz, argumentul este acela ca, daca un proprietar poate renunta la dreptul inscris in baza unui tutlu neviciat (art. 889 C. civ.), cu atat mai mult poate renunta la dreptul inscris in baza unui titlu ale carui vicii le-a cunoscut ulterior inscrierii. In ceea ce priveste actiunea in rectificarea notarilor, dreptul la actiune este imprescriptibil [aer. 911 alin. (2), art. 909 alin. (1) C. civ.]. [A.A. Chis in Noul Cod Civil. Studii si Comentarii, Volumul II, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 468-469]