Art. 94. Domiciliul persoanei puse sub curatela

In cazul in care s-a instituit o curatela asupra bunurilor celui care a disparut, acesta are domiciliul la curator, in masura in care acesta este indreptatit sa il reprezinte.

Continutul curatelei este prevazut de art. 183 NCC, conform caruia, dupa caz, raporturile dintre curator si cel ocrotit sunt supuse regulilor de la mandat, cu exceptia cazurilor in care instanta de tutela va hotari ca se impune investirea curatorului cu drepturile si obligatiile unui administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia, reglementata, la randul sau, de art. 795-799 NCC. Ca urmare, in limitele puterilor ce i-au fost conferite, curatorul bunurilor celui care a disparut este indreptatit sa-l reprezinte. Pentru actele si faptele juridice pe care curatorul este indreptatit sa le savarseasca cu privire la bunurile sale, domiciliul celui disparut este la curatorul sau. [E. Chelaru in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole , Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 104]