Art. 951. Termenul de exercitare a actiunii posesorii

(1) In caz de tulburare ori de deposedare, pasnica sau violenta, actiunea se introduce in termenul de prescriptie de un an de la data tulburarii sau deposedarii.

(2) Daca tulburarea ori deposedarea este violenta, actiunea poate fi introdusa si de cel care exercita o posesie viciata, indiferent de durata posesiei sale.

Termenul de un an prevazut in art. 951 alin. (1) este un termen care priveste exercitarea actiunilor posesorii, iar nu indeplinirea anumitor acte de procedura. Asadar, acest termen nu este unul procedural. Ca termen de drept substantial, este insa unul de prescriptie sau unul de decadere? Cum este cunoscut, ca sanctiune de drept civil, decaderea determina chiar stingerea dreptului subiectiv civil. Posesia ca stare de fapt nu se confunda insa cu un drept subiectiv civil. Ideea de decadere este deci exclusa in aceasta situatie. Ramane ca termenul de un an sa fie considerat termen de prescriptie extinctiva. [V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 81-82]