Art. 952. Luarea masurilor pentru conservarea bunului posedat

(1) Daca exista motive temeinice sa se considere ca bunul posedat poate fi distrus ori deteriorat de un lucru aflat in posesia unei alte persoane sau ca urmare a unor lucrari, precum ridicarea unei constructii, taierea unor arbori ori efectuarea unor sapaturi pe fondul invecinat, posesorul poate sa ceara luarea masurilor necesare pentru evitarea pericolului sau, daca este cazul, incetarea lucrarilor.

(2) Pana la solutionarea cererii, posesorul ori, dupa caz, cealalta persoana poate fi obligata la plata unei cautiuni, lasate la aprecierea instantei, numai in urmatoarele situatii:
a) daca instanta dispune, in mod provizoriu, deplasarea lucrului ori incetarea lucrarilor, cautiunea se stabileste in sarcina posesorului, astfel incat sa se poata repara prejudiciul ce s-ar cauza paratului prin aceasta masura;
b) daca instanta incuviinteaza mentinerea lucrului in starea sa actuala ori continuarea lucrarilor, cautiunea se stabileste in sarcina paratului astfel incat sa se asigure posesorului sumele necesare pentru restabilirea situatiei anterioare.

Cererea prin care posesorul solicita luarea masurilor mentionate conform art. 952 alin. (1) NCC, reprezinta o procedura care se solutioneaza conform dreptului comun, iar cererea intemeiata pe alin. (2) al aceluiasi articol va fi solutionata conform dispozitiilor care reglementeaza procedura ordonantei presedintiale, fiind vorba despre o masura luata in mod provizoriu de catre instanta investita cu judecarea cererii principale. In acest din urma caz, particularitatea formularii unei astfel de ordonante presedintiale intemeiate pe dispozitiile art. 952 alin. (2) NCC consta in posibilitatea instantei de a obliga partile la plata unei cautiuni al carei cuantum este lasat la aprecierea sa. [G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 203]