Art. 960. Efectele nedemnitatii

(1) Nedemnul este inlaturat atat de la mostenirea legala, cat si de la cea testamentara.

(2) Posesia exercitata de nedemn asupra bunurilor mostenirii este considerata posesie de rea-credinta.

(3) Actele de conservare, precum si actele de administrare, in masura in care profita mostenitorilor, incheiate intre nedemn si terti, sunt valabile. De asemenea, se mentin si actele de dispozitie cu titlu oneros incheiate intre nedemn si tertii dobanditori de buna-credinta, regulile din materia cartii funciare fiind insa aplicabile.

Nedemnitatea este o decadere din dreptul de a mosteni, o penalizare a succesibilului care a avut un comportament abuziv fata de de cuius. Nedemnul pierde calitatea de mostenitor, fiind considerat ca nu a avut-o niciodata, eventualul caracter retroactiv fiind atras ori de cate ori conditiile nedemnitatii nu sunt reunite decat posterior momentului deschiderii succesiunii. Nedemnitatea de drept, operand in temeiul legii, are caracterul unei sanctiuni civile, iar nedemnitatea judiciara a unei pedepse civile intrucat necesita o hotarare constitutiva a instantei civile. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1008]