Art. 963. Mostenitorii legali

(1) Mostenirea se cuvine, in ordinea si dupa regulile stabilite in prezentul titlu, sotului supravietuitor si rudelor defunctului, si anume descendentilor, ascendentilor si colateralilor acestuia, dupa caz.

(2) Descendentii si ascendentii au vocatie la mostenire indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai pana la gradul al patrulea inclusiv.

(3) In lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii.

De regula, mostenirea legala intervine in toate cazurile in care defunctul nu a lasat testament. Ea poate interveni insa, ca exceptie, in cazul in care a fost lasat testament, dar acesta nu cuprinde legate, ci alte dispozitii de ultima vointa (de exemplu, desemnarea unui executor testamentar, recunoasterea unui copil din afara casatoriei, dispozitii cu privire la funeralii etc.). Mostenirea poate fi legala si in cazul in care testamentul cuprinde eheredari (dezmosteniri) prin care o parte dintre mostenitori sunt inlaturati de la mostenire (fara ca testamentul sa cuprinda legate in favoarea altor persoane), situatie in care la mostenire vor fi chemati restul de mostenitori legali (nedezmosteniti), ce vor imparti intre ei intreaga masa succesorala. Mostenirea legala poate coexista cu cea testamentara daca defunctul a dispus prin testament numai de o parte a mostenirii sale (sau a dispus de intreaga mostenire, dar exista mostenitori rezervatari) [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 532]

Au vocatie succesorala generala (nelimitata in grad), rudele fefunctului in linie dreapta: a) fiu, nepot de fiu, stranepot de fiu etc. (descendentii) si b) parinti, bunici, strabunici etc. (ascendentii). Rudele colaterale au vocatie succesorala numai pana la gradul al IV-lea inclusiv. Acestia sunt: a) fratii si surorile defunctului- rude de gradul doi; b) nepotii de frate sau sora, precum si unchii si matusile defunctului – rude gradul al III-lea; c) stranepoti de frate, verii primari, precum si fratii sau surorile bunicilor defunctului – rude de gradul al IV-lea. Sotul supravietuitor (fostul sot al defunctului) este chemat la mostenire impreuna cu rudele acestuia [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 533]