Art. 964. Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii

(1) Rudele defunctului vin la mostenire in urmatoarea ordine:
a) clasa intai: descendentii;
b) clasa a doua: ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati;
c) clasa a treia: ascendentii ordinari;
d) clasa a patra: colateralii ordinari.

(2) Daca in urma dezmostenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiata nu pot culege intreaga mostenire, atunci partea ramasa se atribuie rudelor din clasa subsecventa care indeplinesc conditiile pentru a mosteni.

(3) Inauntrul fiecarei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul inlatura de la mostenire rudele de grad mai indepartat, cu exceptia cazurilor pentru care legea dispune altfel.

(4) Intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad, mostenirea se imparte in mod egal, daca legea nu prevede altfel.

In cadrul clasei a II-a, parintii defunctului, desi sunt rude de gradul I, nu inlatura de la mostenire pe fratii sau surorile defunctului, care sunt rude de gradul al II-lea, si nici pe descendentii din frati si surori (nepoti de frate, stranepoti de frate), care sunt rude de gradul al III-lea sau al IV-lea legiuitorul a dispus ca aceste rude sa vina impreuna la mostenire, primind anumite cote prestabilite, dupa cum rezulta din art. 978 NCC care reglementeaza impartirea mostenirii in ipoteza venirii concomitente la mostenire a ascendentilor privilegiati si a colaterarilor privilegiati. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1015]

Atunci cand devin incidente regulile privitoare la reprezentarea succesorala (a se vedea art. 965 NCC), exista posibilitatea ca in cadrul aceleiasi clase si rudele de grad mai apropiat ca defunctul sa vina la mostenire impreuna cu rudele de grad mai departat; acestea din urma, avand calitatea de reprezentanti, vor urca in gradul celor pe care ii reprezinta. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1015]