Art. 965. Notiune

Prin reprezentare succesorala, un mostenitor legal de un grad mai indepartat, numit reprezentant, urca, in virtutea legii, in drepturile ascendentului sau, numit reprezentat, pentru a culege partea din mostenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia daca nu ar fi fost nedemn fata de defunct sau decedat la data deschiderii mostenirii.

Reprezentarea constituie o exceptie de la principiile devolutiunii legale si deci dispozitiile care o prevad sunt de stricta interpretare. In consecinta, nicio alta persoana in afara celor expres prevazute de lege nu poate beneficia de efectele reprezentarii succesorale. [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 537-538]