Art. 97. Domiciliul ales

(1) Partile unui act juridic pot sa aleaga un domiciliu in vederea exercitarii drepturilor sau a executarii obligatiilor nascute din acel act.

(2) Alegerea domiciliului nu se prezuma, ci trebuie facuta in scris.

Stabilirea unui domiciliu ales, in conditiile legii, poate fi un remediu practic util pentru temperarea caracterului rigid al reglementarii domiciliului de drept comun. [T. Ticlea in Noul Cod Civil. Studii si comentarii. Vol I, Cartea I si Cartea a II-a, Editura Universul Juridic 2012, p. 323]