Art. 970. Conditii

Sotul supravietuitor il mosteneste pe sotul decedat daca, la data deschiderii mostenirii, nu exista o hotarare de divort definitiva.

In cazul in care, anteror deschiderii mostenirii, prin hotarare judecatoreasca s-a constatat nulitatea ori s-a pronuntat anularea casatoriei, problema unor drepturi succesorale nu se mai pune, deoarece calitatea de sot nu mai exista. In caz de nulitate (absoluta sau relativa), casatoria se desfiinteaza cu efect retroactiv, chiar daca hotararea judecatoreasca prin care s-a constatat nulitatea sau s-a anulat casatoria a intervenit ulterior decesului unuia dintre soti. In mod exceptional, daca sotul supravietuitor a fost de buna-credinta la incheierea casatoriei, nula sau anulata, el pastreaza, pana la data cand hoatrarea instantei judecatoresti devine definitiva, situatia unui sot dintr-o casatorire valabila (art. 304 NCC, care consacra institutia casatoriei putative). Prin urmare, in aceasta situatie, nepierzand calitatea de sot pe care o avea la data deschiderii mostenirii, sotul supravietuitor va veni mostenirea sotului decedat. In schimb, daca nu afost de buna credinta, sotul supravietuitor nu va mosteni, pierzand calitaea de sot cu efect retroactiv. Evident daca moartea unuia dintre soti intervine dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de desfiintare a casatoriei, niciunul dintre soti (fie si de buna-credinta) nu va putea mosteni, intrucat nu are calitatea de sot [G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 551]