Art. 985. Donatia

Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numita donatar.

Caracterul licit si moral al cauzei contractului de donatie urmeaza a se verifica in fiecare situatie particulara, in cele din urma neexistand retete incontestabile, desi doctrina si jurisprudenta s-au preocupat de aceste aspecte. Gratificarea unei persoane poate fi explicata printr-o multitudine de motive, profund subiective, si, tocmai din aceste considerente, greu de evaluat; de asemea, evolutia pe care a inregistrat-o in timp perceptia comuna, gradul de toleranta al societatii la diverse manifestari care anterior se integrau chiar in sfera tabuului, redefinirea unor concepte si permanenta aspiratie a personalitatii umane in mereu alte si alte forme impun instantei de judecata o flexibilitate sporita in analizarea caracterului invocat drept imoral al cauzei donatiei.
Ca exemplu edificator poate fi retinuta donatia intre concubini, privita initial cu circumspectie, mai ales in situatia in care concubinajul era dublat de adulter. Starea de concubinaj nu instituie nicio incapacitate de a face sau a primi donatii, iar caracterul imoral al daruirii catre concubin nu se presupune. Motiv determinant pentru astfel de donatii pot fi afectiunea, atasamentul, dorinta de a asigura partenerului independenta patrimoniala, de a-l sprijini in indeplinirea unor deziderate personale, inclusiv de formare profesionala etc. Cauza unui atare contract pune probleme de imoralitate doar daca intentia liberala a fost grefata pe determinarea partenerului la inceperea, mentinerea relatiei concubine ori pe rasplatirea acesteia si, de asemenea, in acord cu dispozitiile art. 1238 NCC, concubinul gratificat a acceptat in acelasi scop donatia ori a cunoscut sau trebuia, dupa imprejurari, sa cunoasca motivul determinant ilicit al dispunatorului.
Sunt motivate imoral insa donatiile convenite in scopul incurajarii unor vicii ale gratificatului. [A.-A. Stamate-Tamasan, Comentariile Codului civil. Donatia, Editura Hamangiu 2013, p. 67]