Art. 994. Substitutia fideicomisara

(1) O liberalitate poate fi grevata de o sarcina care consta in obligatia instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalitatii si de a le transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de dispunator.

(2) Instituitului i se aplica in mod corespunzator dispozitiile din prezentul cod referitoare la fiduciar.

(3) Incapacitatile de a dispune se apreciaza in raport cu dispunatorul, iar cele de a primi, in raport cu instituitul si cu substituitul.

Instituitul nu poate fi decat o persoana fizica. In schimb, poate fi substituit atat o persoana fizica, cat si o persoana juridica. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalitilor excesive, Editura Hamangiu 2013, p. 21]

Substitutia fideicomisara reprezinta o sarcina pe care dispunatorul o impune gratificatului. Ca atare, neindeplinirea de catre instituit, in mod culpabil, a sarcinii administrarii si transmiterii bunului catre substituit (ca urmare a distrugerii, pierderii, instrainarii, grevarii cu sarcini a bunului) da dreptul persoanelor interesate sa solicite revocarea legatului. In categoria persoanelor interesate nu poate intra substituitul, atat timp cat dreptul acestuia este doar eventual, nefiind nascut si actual pana la momentul mortii instituitului. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalitilor excesive, Editura Hamangiu 2013, p. 21]

O serie de operatiuni cu un mecanism asemanator substitutiilor fideicomisare, dar carora le lipseste unul dintre elementele constitutive ale acesteia, desi au fost tratate initial, sub auspiciile Codului civil anterior, ca nule, ulterior au fost validate de doctrina si practica: a) fideicomisul fara obigatie, adica liberalitatea prin care testatorul lasa anumite bunuri unei persoane, exprimandu-si dorinta ca aceasta sa le transmita, la moartea sa, unei alte persoane, desemnata tot de dispunator; b) legatul ramasitei (legatul de residuo), adica liberalitatea prin care testatatorul lasa anumite bunuri unei persoane stipuland ca ceea ce va ramane din aceste bunuri la moartea gratificatului (acesta avand voie sa dispuna de bunuri prin acte de bunuri cu titlu gratuit sau oneros ) sa fie atribuite unei a doua persoane, determinate tot de dispunator; c) dublul legat conditional, adica liberalitatea prin care testatorul gratifica doua persoane sub aceeasi conditie, rezolutorie pentru primul legatar si suspensiva pentru cel de-al doilea, cu precizarea ca unul din elementele clasicului triptic, si anume legatul ramasitei, cunoaste chiar sanctionarea legala in noul Cod civil, sub denumirea de liberalitate reziduala (art. 1001-1005 NCC) [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1043]