Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, modificate

7 decembrie 2016 Noutati legislative

În  Monitorul Oficial cu numărul 977 din 6 decembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.

I. Modificări în domeniul Codului fiscal

Se reduce plafonul minim pentru impozitarea microîntreprinderilor

OUG reduce limita capitalului social al microîntreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica opțiunea pentru plata impozitului pe profit.

Persoanele juridice care au nivelul capitalului social de 25.000 euro, și care au optat pentru plata impozitui pe profit, după intrarea în vigoare a acestor prevederi (1 ianuarie 2017), își mențin statutul de plătitor de impozit pe profit chiar dacă nivelul capitalului se reduce până la noua limită de 45.000 lei. De asemenea, opțiunea pentru plata impozitului pe profit poate fi aplicată și de către microîntreprinderile existente care au sau își majorează capitalul social până la noua limită de 45.000 lei, similar persoanelor juridice române nou înființate.

Citeste mai mult  Modificările Codului de procedură fiscală propuse de Ministerul Finanțelor Publice

Se abrogă prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari

Se suspendă până la data de 31 decembrie 2019, obligația depunerii declarațiilor informative (cod 392A, 392B și 393)

II. Modificări în domeniul Codului de procedură fiscală

Se extinde lista documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice

OUG extinde lista documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plata și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit). Astfel, vor fi recunoscute ca dovadă a plății, documentele printate în electronic, declarația pe propria răspundere cuprinzând detaliile plății, inclusiv transmiterea datelor în format electronic către instituțiile prestatoare care au aplicații de furnizare a serviciilor online. Verificarea încasării sumelor se realizează de către instituțiile publice.

Se simplifică procedura de soluţionare a contestaţiilor

Potrivit ordonanței, împotriva deciziei prin care se dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii prealabile.

Cuvinte cheie: > >