Art. 141. Neaplicarea dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice

(1) Pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. a) si lit. b) nu pot fi aplicate institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.