Art. 281. Supunerea la rele tratamente

(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative in alt mod decat cel prevazut de dispozitiile legale se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative, privative de libertate, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.