Art. 284. Asistenta si reprezentarea neloiala

(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, in intelegere frauduloasa cu o persoana cu interese contrare in aceeasi cauza, in cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatama interesele clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza intelegerea frauduloasa dintre avocat sau reprezentantul unei persoane si un tert interesat de solutia ce se va pronunta in cauza, in scopul vatamarii intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.