Art. 288. Neexecutarea sanctiunilor penale

(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a masurii de siguranta prevazute in art. 108 lit. b) si lit. c) , de catre persoana fizica fata de care s-au dispus aceste sanctiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

(2) Sustragerea de la executarea unei masuri educative privative de libertate prin parasirea fara drept a centrului educativ sau a centrului de detentie ori prin neprezentarea dupa expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3) Neexecutarea, de catre mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre cele prevazute in art. 141 se pedepseste cu amenda.