Art. 290. Darea de mita

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in conditiile aratate in art. 289, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevazuta in alin. (1) nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(3) Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, daca acestea au fost date in cazul prevazut in alin. (2) sau date dupa denuntul prevazut in alin. (3).

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Toate modalitatile alternative ale elementului material pot fi realizate direct de mituitor sau indirect, prin intermediul unei persoane interpuse [complice la infractiunea de dare de mita); in cazul in care persoana interpusa este cea care l-a determinat pe mituitor a comita infractiunea, se va retine numai instigarea la dare de mita. [M. Udroiu, Drept penal. Partea speciala. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 353]