Art. 294. Fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestia

Prevederile prezentului capitol se aplica in privinta urmatoarelor persoane, daca, prin tratatele internationale la care Romania este parte, nu se dispune altfel:
a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;
b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;
c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, in cadrul Uniunii Europene;
d) persoanelor care exercita functii juridice in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;
e) functionarilor unui stat strain;
f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.
g) juratilor din cadrul unor instante straine.