Art. 299. Folosirea abuziva a functiei in scop sexual

(1) Fapta functionarului public care, in scopul de a indeplini, a nu indeplini, a urgenta ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, pretinde ori obtine favoruri de natura sexuala de la o persoana interesata direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

(2) Pretinderea sau obtinerea de favoruri de natura sexuala de catre un functionar public care se prevaleaza sau profita de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din functia detinuta, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

Fapta are subiect pasiv numai in varianta de la alin. (2) – persoana careia I se pretind sau de la care se obtin favoruri de natura sexuala de catre un functionar public care se prevaleaza sau profita de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din functia detinuta. [C. Voicu, A. S. Uzlau, R. Morosanu, C. Ghigheci, Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 489]

A afirma că expresia „alte foloase” din textul de incriminare prevăzut în art. 289 alin. 1 Cod penal include orice fel de avantaj, de natură patrimonială ori nepatrimonială, inclusiv favoruri sexuale, pe care subiectul activ al infracțiunii de luare de mită îl pretinde, primește ori acceptă promisiunea remiterii sau obținerii lui, echivalează cu lipsirea de orice aplicabilitate a textului art. 299 Cod penal. Or, o dispoziție legală este edictată pentru a fi aplicată, pentru a produce efecte juridice și nicidecum pentru a nu-și găsi aplicabilitatea.
”Curtea apreciază că în mod corect instanța de fond, în urma analizei judicioase a probatoriului administrat atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată în primă instanță, a procedat la schimbarea încadrării juridice a primei fapte imputate inculpatului din infracțiunea de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 289 al.1 Cod penal, în infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual prev. de art. 299 alin. 2 Cod penal, fiind prezentate detaliat argumentele faptice și juridice pentru care se impune reținerea acestei din urme infracțiuni în sarcina inculpatului, argumente pe care Curtea și le însușește.
Infracțiunea prevăzută de art. 299 alin. 2 Cod penal – Pretinderea sau obținerea de favoruri de natură sexuală de către un funcționar public care se prevalează sau profită de o situație de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcția deținută, reprezintă, în opinia instanței de control judiciar, o incriminare specială în raport cu incriminarea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal, din perspectiva sintagmei „alte foloase”, având în mod firesc prioritate în a fi reținută.
În cauza de față, situația de fapt rezultată din probatoriul administrat constă în aceea că inculpatu în calitatea sa de cadru didactic, coordonator al disciplinei „Anatomie” de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. P___” Iași, în zilele de 15, 23 si 26 ianuarie 2015, a pretins întreținerea de relații sexuale cu persoana vătămata ȘIM, studentă în anul I la Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F. Iași, persoană aflată în educarea sa, pretinzându-i acesteia să practice acte sexuale orale, iar ulterior alte relații sexuale, cu o frecvență săptămânală, în tot cursul semestrului al doilea al anului universitar 2014-2015, pentru a putea promova astfel examenul la disciplina menționată, pe care urma sa-l sustină cu inculpatul în calitate de profesor examinator, cel mai târziu în vara anului 2015, cu ocazia reexaminării, și i-a promis aceleiași persoane vătămate că, în calitate de membru al comisiei de admitere la Facultatea de Medicina Generala din cadrul U.M.F. Iași, îi va facilita promovarea examenului de admitere în cadrul acestei facultăți, dacă va decide să se înscrie la acest examen.
Așadar, se constată că pretinderea întreținerii de relații sexuale a avut loc în legătură cu îndeplinirea unui act privind atribuțiile de serviciu ale inculpatului, în calitate de cadru didactic examinator – acordarea unei note de trecere la examenul la disciplina ”Anatomie”, precum și în legătura cu îndeplinirea unui act contrar atribuțiilor de serviciu pe care acesta le avea în calitate de membru al comisiei de admitere la Facultatea de Medicină Generală – favorizarea persoanei vătămate cu ocazia susținerii examenului de admitere la această facultate, activitățile ilicite fiind desfășurate față de persoana vătămăta ȘIM asupra căreia avea autoritate.
Prin urmare, Curtea nu va reține ca fondate aserțiunile teoretice prezentate de parchet în cadrul primului motiv de apel invocat. A afirma că expresia „alte foloase” din textul de incriminare prevăzut în art. 289 alin. 1 Cod penal include orice fel de avantaj, de natură patrimonială ori nepatrimonială, inclusiv favoruri sexuale, pe care subiectul activ al infracțiunii de luare de mită îl pretinde, primește ori acceptă promisiunea remiterii sau obținerii lui, echivalează cu lipsirea de orice aplicabilitate a textului art. 299 Cod penal. Or, o dispoziție legală este edictată pentru a fi aplicată, pentru a produce efecte juridice și nicidecum pentru a nu-și găsi aplicabilitatea.
Nici susținerea că infracțiunea prev. de art. 289 Cod penal intră în categoria infracțiunilor de corupție, în timp ce infracțiunea prev. de art. 299 Cod penal intră în categoria infracțiunilor de serviciu nu poate reprezenta un argument în aprecierea existenței în sarcina inculpatului a infracțiunii de luare de mită, câtă vreme legiuitorul a înțeles să incrimineze distinct situația în care funcționarul public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu aceste atribuții, pretinde un folos de natură sexuală.” [Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 298/2016, www.rolii.ro]