Art. 301. Conflictul de interese

(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.

Infracțiunea de conflict de interese. Eroarea de drept penal – cauză de neimputabilitate. Fapta psihologului, care are calitatea de membru al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap constituită la nivelul unui consiliul judeţean, de a participa la luarea deciziei privind stabilirea gradului de handicap şi de a semna certificatul de încadrare în grad de handicap pentru mama sa, prin care aceasta a obţinut un folos patrimonial constând în indemnizaţia lunară, bugetul complementar şi indemnizaţia de însoţitor – drepturi prevăzute de Legea nr. 448/2006, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conflict de interese.
Eroarea de drept penal – cauză de neimputabilitate prevăzută în art. 30 alin. (5) C. pen. – operează numai în ipoteza în care este invincibilă. Nu se află într-o eroare invincibilă asupra caracterului ilicit al faptei de conflict de interese persoana având calitatea de membru al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, căreia pregătirea, experienţa profesională şi atribuţiile exercitate în domeniu îi permit să cunoască şi să înţeleagă exact cadrul legal în care trebuie să îşi desfăşoare activitatea, inclusiv prin raportare la rigorile legii penale. [ICCJ, Secţia penală, Decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014, www.scj.ro]

CCR. Dispoziții neconstituționale privind incriminarea conflictului de interese