Art. 410. Nedenuntarea unor infractiuni contra securitatii nationale

(1) Fapta persoanei care, luand cunostinta despre pregatirea sau comiterea vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 394-397, art. 399-403 si art. 406-409, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Nedenuntarea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

(3) Nu se pedepseste persoana care, inainte de punerea in miscare a actiunii penale impotriva unei persoane pentru savarsirea faptei nedenuntate, incunostinteaza autoritatile competente despre aceasta sau care, chiar dupa punerea in miscare a actiunii penale, a inlesnit tragerea la raspundere penala a autorului si a participantilor.