Art. 438. Genocidul

(1) Savarsirea, in scopul de a distruge, in intregime sau in parte, un grup national, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) uciderea de membri ai grupului;
b) vatamarea integritatii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;
c) supunerea grupului la conditii de existenta de natura sa duca la distrugerea fizica, totala sau partiala, a acestuia;
d) impunerea de masuri vizand impiedicarea nasterilor in cadrul grupului;
e) transferul fortat de copii apartinand unui grup in alt grup,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Daca faptele prevazute in alin. (1) sunt savarsite in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.

(3) Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) Incitarea la savarsirea infractiunii de genocid, comisa in mod direct, in public, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.