Art. 64. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii

(1) In cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executata in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimtamantul acesteia, instanta inlocuieste obligatia de plata a amenzii neexecutate cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile-amenda ii corespunde o zi de munca in folosul comunitatii.

(2) Daca amenda inlocuita conform dispozitiilor alin. (1) a insotit pedeapsa inchisorii, obligatia de munca in folosul comunitatii se executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

(3) Coordonarea executarii obligatiei de munca in folosul comunitatii se face de serviciul de probatiune.

(4) Executarea muncii in folosul comunitatii dispusa in conditiile alin. (1) inceteaza prin plata amenzii corespunzatoare zilelor-amenda ramase neexecutate.

(5) Instanta inlocuieste zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare, daca:
a) persoana condamnata nu executa obligatia de munca in folosul comunitatii in conditiile stabilite de instanta;
b) persoana condamnata savarseste o noua infractiune descoperita inainte de executarea integrala a obligatiei de munca in folosul comunitatii. Zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii la data condamnarii definitive pentru noua infractiune, inlocuite cu inchisoarea, se adauga la pedeapsa pentru noua infractiune.

(6) Daca persoana condamnata, aflata in situatia prevazuta in alin. (1) , nu isi da consimtamantul la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, amenda neexecutata se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii conform art. 63.

Daca savarseste o noua infractiune, zilele amenda neexecutate la data comiterii noii infractiuni, inlocuite cu inchisoarea, se adauga la pedeapsa pentru noua infractiune. In acest caz, regimul sanctionator este asemanator celui al recidive postcondamnatorii, desi amenda nu poate constitui temei al recidivei pentru persoanele fizice (V. Pasca). [C. Voicu, A. S. Uzlau, R. Morosanu, C. Ghigheci, Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 108]