Art. 65. Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1) Pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a) , b) si d) -o) , a caror exercitare a fost interzisa de instanta ca pedeapsa complementara.

(2) In cazul detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie consta in interzicerea de catre instanta a exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a) -o) sau a unora dintre acestea.

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii unor drepturi se executa din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.

(4) In cazul detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie avand continutul prevazut la art. 66 alin. (1) lit. c) se pune in executare la data liberarii conditionate sau dupa ce pedeapsa a fost considerata ca executata.

Singura categorie de drepturi care nu poate fi interzisa pe perioada executarii pedepsei inchisorii este dreptul strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei, tocmai data fiind natura acestuia. In doctrina s-a afirmat ca nici dreptul de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde victima desfasoara activitati sociale nu poate fi interzis pe perioada executarii pedepsei inchisoarii, deoarece aceasta ar insemna, evident, si negarea executarii pedepsei principale (V. Pasca). Nu suntem de acord cu aceasta opinie, nu doar datorita faptului ca exista si alte drepturi ce pot fi interzise, care par a fi incompatibile cu executarea pedepsei principale (dreptul de a se afla in anumite localitati, dreptul de a se afla in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale sau la alte adunari publice stabilite de instante), ci cu argumentul ca pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi se exercita din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare, deci chiar anterior punerii in executare a mandatului de executare a pedepsei privative de libertate. [C. Voicu, A. S. Uzlau, R. Morosanu, C. Ghigheci, Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 110-111]