Codul penal, modificat

Miercuri, 24 aprilie 2019, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, în urma reexaminării ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.650 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.97 din 7 februarie 2019, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Câteva dintre modificările aduse

-Se reduc termenele de prescripție a răspunderii penale; acestea vor fi de 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani; 6 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani. În prezent, termenele de prescripție în cazul acestor infracțiuni sunt de 10, respectiv 8 ani.

-Totodată este modificat articolul 155 CP „Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale” acesta având următorul conținut:
”Art.155.- (1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe pentru fiecare faptă şi persoană prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în cadrul procesului penal.
(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
(3) Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut la art.154 este depăşit cu încă jumătate.
(4) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale, cu respectarea dispozițiilor alin.(3).”

-În cazul infracțiunii de dare de mită, mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia; iar în cazul infracțiunii de cumpărare de influență, făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia.

Citeste mai mult  CCR. Constituționalitate limitată a art. 252 ind.1 alin.(1) CPP și ale art. 29 alin.(1), (3) și (4) din Legea nr.318/2015 privind Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

-Se incriminează ca infracțiune de compromitere a intereselor justiției fapta constând în încălcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparțial și independent prin orice intervenție care afectează procesul de repartizare aleatorie a dosarelor, faptă ce se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

-De asemenea, nerespectarea hotărârii judecătorești prin care s-a aplicat sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității săvârșită prin neprezentarea la primar pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, sustragerea de la executarea sancțiunii după începerea activității sau neîndeplinirea îndatoririlor ce revin la locul de muncă se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

– Se dezincriminează neglijența în serviciu.

Cuvinte cheie: > > >