Codul penal, modificat de Senat

3 iulie 2018 Noutati legislative

Marți, 3 iulie 2018, Senatul a adoptat o propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului penal.

Potrivit amendamentelor adoptate de senatori, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public nu va mai fi considerată ca fiind funcționar public în sensul legii penale.

Senatorii au votat și pentru prevederea expresă potrivit căreia nu constituie infracțiune de favorizare a făptuitorului

  • emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative
  • pronunțarea sau dispunerea soluțiilor sau măsurilor de către organele judiciare în cauzele cu care acestea sunt învestite
  • mărturia depusă în cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de efectuare a unor expertize în cauze judiciare.

Dacă prin același act material și în aceeași împrejurare se acordă ajutor mai multor făptuitori, fapta va constitui o singură infracțiune de favorizare a făptuitorului. Infracțiunea de favorizare a făptuitorului are un caracter subsidiar în raport cu alte infracțiuni și va fi reținută ori de câte ori elementul său material nu constituie o altă infracțiune prevăzută de Codul penal sau de legile speciale.

Citeste mai mult  Dreptul contribuabilului de a fi consiliat de către organele fiscale în ceea ce privește procedura fiscală

O altă completare adusă Codului penal dispune că nu constituie infracțiune de mărturie mincinoasă:

  • refuzul de a face declarații prin care persoana se autoincriminează
  • refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare
  • modificarea și retractarea declarației care a fost dată prin exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului
  • simpla divergență de mărturii în cadrul unui proces, dacă nu există probe directe din care să rezulte caracterul mincinos și de rea-credință al acestora.

Unul dintre amendamentele adoptate modifică și definiția abuzului în serviciu, astfel: Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv un folos material necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă.

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: > > > >