Group 1

Codul penal, modificat

4 iulie 2018 Noutati legislative

Miercuri, 4 iulie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Potrivit completărilor aduse Codului penal, legea penală mai favorabilă se aplică luându-se în calcul următoarele criterii:

a) se verifică conţinutul infracţiunii şi limitele de pedeapsă. Dacă în urma acestei verificări se constată că
limitele de pedeapsă pentru infracţiunea stabilită, urmare a acestei verificări, sunt mai favorabile într-o lege, aceasta va fi considerată lege penală mai favorabilă.

b) se verifică circumstanțele de agravare și atenuare a răspunderii precum și modul de contopire al pedepselor
în caz de concurs de infracţiuni sau de stabilire a stării de recidivă. Dacă în urma acestor verificări pedeapsa
rezultantă este mai uşoară potrivit uneia dintre legile comparate, aceasta va fi considerată lege penală mai
favorabilă.

c) se verifică termenele de prescripţie. Dacă potrivit uneia dintre legi răspunderea penală este prescrisă,
aceasta va fi considerată lege penală mai favorabilă.

Ordinea legală de verificare menționată mai sus este obligatorie. Textele de abrogare a unor norme de incriminare mai favorabile sunt supuse controlului de constituționalitate și, în cazul constatării constituționalității numai în parte sau a constatării neconstituționalității normei abrogatoare, textele abrogate sau modificate neconstituțional pot deveni normă penală mai favorabilă. În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, limitele de pedeapsă aplicabile sunt cele din legea mai favorabilă precum și termenele și condițiile de prescripție din legea penală mai favorabilă.

Citeste mai mult  Propunere legislativă privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare

De asemenea, conform textului adoptat de parlamentari, pot constitui circumstanțe atenuante judiciare

 • conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii;
 • conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, fără a se aprecia această circumstanţă în
  defavoarea inculpatului, dacă aceasta a adoptat o poziţie de nerecunoaştere a săvârşirii infracţiunii, deoarece s-a considerat nevinovat.

Potrivit amendamentelor adoptate, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public nu va mai fi considerată ca fiind funcționar public în sensul legii penale.

Se elimină condiția ca infractorul să-și fi manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru ca instanţa să poată dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În cazul infracțiunilor de dare de mită și cumpărare de influență, făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia.

Parlamentarii au votat și pentru prevederea expresă potrivit căreia nu constituie infracțiune de favorizare a făptuitorului

 • emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative
 • pronunțarea sau dispunerea soluțiilor sau măsurilor de către organele judiciare în cauzele cu care acestea sunt învestite
 • mărturia depusă în cadrul unor proceduri judiciare ori modalitatea de efectuare a unor expertize în cauze judiciare.
Citeste mai mult  Normele pentru aplicarea Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice, adoptate de Guvern

O altă completare adusă Codului penal dispune în mod expres că nu constituie infracțiune de mărturie mincinoasă:

 • refuzul de a face declarații prin care persoana se autoincriminează
 • refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare
 • modificarea și retractarea declarației care a fost dată prin exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului
 • simpla divergență de mărturii în cadrul unui proces, dacă nu există probe directe din care să rezulte caracterul mincinos și de rea-credință al acestora.

Unul dintre amendamentele adoptate modifică și definiția abuzului în serviciu, astfel: Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv un folos material necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă.

Se incriminează consumul de alcool sau de alte substanțe ulterior producerii unui accident de circulație.

Citeste mai mult  Senat: Suma pe care recuperatorii de creanțe o pot cere debitorilor, plafonată

Concret, după articolul 336 se introduce un nou articol, art. 336^1, cu următorul cuprins:

„Art. 336^1 Consumul de alcool sau de alte substanțe ulterior producerii unui accident de circulație

(1) Fapta conducătorului unui vehicul de a consuma alcool sau alte substanțe psihoactive, după producerea
unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepsește cu  închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) efectuează transport public de
persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Nu constituie infracțiune consumul de substanțe psihoactive, după producerea accidentului de circulație
care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor peroane și până la recoltarea probelor biologice, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în
care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.”

Cuvinte cheie: > > > > >