Combaterea dezinformării în UE: 2,2 miliarde de conturi false de Facebook șterse

14 iunie 2019 UE

Vineri, 14 iunie, au fost prezentate progresele înregistrate în combaterea dezinformării. Din ianuarie, 1000 de cazuri de dezinformare au fost detectate, față de 434 în aceeași perioadă anul trecut, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România. Mai rămân însă multe de făcut pentru a proteja procesele și instituțiile democratice ale UE, dezinformarea fiind o amenințare care evoluează rapid.

  • 1.000 de cazuri de dezinformare detectate
  • 2.2 miliarde de conturi false de Facebook șterse
  • 3.39 milioane videoclipuri șterse de Youtube
  • peste 130.000 de conturi Google care au încălcat regulile de publicitate

Acțiunile UE s-au concentrat pe patru componente complementare:

  • UE și-a consolidat capacitățile de identificare și combatere a dezinformării, prin intermediul Grupului operativ pentru comunicarea strategică a UE și al Celulei de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. De asemenea, UE a îmbunătățit răspunsul coordonat prin instituirea unui sistem de alertă rapidă pentru a facilita schimbul de informații între statele membre și instituțiile UE.
  • Prin intermediul unui Cod voluntar de bune practici privind dezinformarea, UE a colaborat cu platformele online și cu industria pentru a spori transparența comunicărilor politice și a împiedica utilizarea în scop manipulator a serviciilor furnizate de acestea, pentru a se asigura că utilizatorii știu de ce vizualizează materiale și anunțuri publicitare politice specifice și că pot vedea de unde și de la cine provin aceste materiale.
  • Comisia și Înaltul Reprezentant, în cooperare cu Parlamentul European, au contribuit la creșterea gradului de sensibilizare și de reziliență față de dezinformare în cadrul societății, în special prin difuzarea în mai mare măsură de mesaje bazate pe fapte și prin intensificarea eforturilor de promovare a educației în domeniul mass-mediei.
  • Comisia a sprijinit eforturile statelor membre de a asigura integritatea alegerilor și de a consolida reziliența sistemelor democratice ale Uniunii. Crearea unor rețele electorale la nivelul UE și la nivel național, cu legături către sistemul de alertă rapidă, a îmbunătățit cooperarea privind amenințările potențiale.

Cuvinte cheie: > >