Comisia Europeană. Aviz motivat pentru România privind siguranța activităților off-shore

28 aprilie 2016 UE

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României (printr-un aviz motivat trimis în data de 28 aprilie 2016) să ia măsuri pentru a asigura transpunerea în legislația națională a Directivei privind siguranța activităților off-shore (Directiva 2013/30/UE). Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la data de 19 iulie 2015.

În cazul în care nu își îndeplinește această obligație în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită România în fața Curții de Justiție a UE.

Directiva solicită statelor membre să pună în aplicare o serie de norme pentru a contribui la prevenirea accidentelor, precum și pentru a reacționa prompt și eficient în cazul apariției unor astfel de accidente la instalațiile din larg (off-shore) de extracție a petrolului sau gazelor. De exemplu, înainte de începerea explorării sau a producției, companiile trebuie să pregătească un raport privind riscurile majore pentru instalațiile lor din larg.

Directiva prevede și că, la acordarea autorizațiilor, statele membre trebuie să se asigure că respectivele companii sunt bine finanțate și că dispun de expertiza tehnică necesară.

Citeste mai mult  CJUE aplică noi norme privind admiterea în principiu a recursurilor în cauzele care au beneficiat deja de o dublă examinare

În plus, trebuie puse la dispoziția cetățenilor informații cu privire la modul în care companiile și statele membre ale UE mențin instalațiile în condiții de siguranță, iar companiile ar trebui să fie pe deplin răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale.

Cuvinte cheie: >