Group 1

Comisia Europeană demarează procedura de infrigement împotriva Poloniei din cauza măsurilor care afectează sistemul judiciar

31 iulie 2017 UE

Comisia Europeană a demarat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al Poloniei, în data de 28 iulie, a Legii privind organizarea tribunalelor ordinare, potrivit unui comunicat al executivului european.

Autoritățile polone au la dispoziție o lună pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere.

Problema juridică cheie identificată de Comisie în Legea privind organizarea tribunalelor ordinare se referă la discriminarea bazată pe criteriul de sex, ca urmare a introducerii unor vârste diferite de pensionare pentru judecătorii femei (60 de ani) și pentru judecătorii bărbați (65 de ani). Acest fapt contravine articolului 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Directivei 2006/54 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă. În scrisoarea de punere în întârziere, Comisia își exprimă de asemenea îngrijorarea cu privire la faptul că, prin învestirea ministrului justiției cu puterea discreționară de a prelungi mandatele judecătorilor care au atins vârsta de pensionare, precum și de a destitui și de a numi președinții tribunalelor, independența instanțelor polone va fi subminată. Noile norme îi permit ministrului justiției să exercite o influență asupra fiecărui judecător al tribunalelor ordinare în parte, îndeosebi prin criteriile vagi de prelungire a mandatelor acestora, subminând astfel principiul inamovibilității judecătorilor. Deși reduce vârsta de pensionare, noua lege permite prelungirea, de către ministrul justiției, a mandatelor judecătorilor cu până la zece ani pentru femei și cu până la cinci ani pentru bărbați. Totodată, nu se prevede un termen-limită pentru luarea, de către ministrul justiției, a deciziei cu privire la prelungirea unui mandat, ceea ce îi permite acestuia să își păstreze influența asupra judecătorilor în cauză pe restul mandatului lor.

Citeste mai mult  UE aduce modificări legislației în materie de protecție a consumatorilor

În plus, prim-vicepreședintele Frans Timmermans a transmis ieri o scrisoare ministrului polon al afacerilor externe, prin care îl invita din nou pe acesta să participe, cât mai curând posibil, alături de ministrul polon al justiției, la o reuniune la Bruxelles în vederea relansării dialogului. Potrivit afirmației sale din cadrul dialogului privind statul de drept: „Comisia este încă deschisă față de autoritățile polone, în speranța unui dialog constructiv.”

În scrisoarea de punere în întârziere, Comisia solicită guvernului polon să răspundă în termen de o lună. După ce va analiza răspunsul Poloniei sau dacă nu se va transmite nicio observație în termenul stabilit, Comisia își rezervă dreptul de a emite un aviz motivat, care reprezintă a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Cuvinte cheie: >