Group 1

Comisia Europeană invită țările UE să implementeze noul Protocol la Convenția privind munca forțată

12 septembrie 2014 UE

Comisia Europeană a propus Consiliului de Miniștri al UE să autorizeze statele membre ale UE să ratifice noul Protocol la Convenția privind munca forțată a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Protocolul a fost adoptat, alături de o recomandare suplimentară, în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, desfășurată în luna iunie. Țările care ratifică protocolul OIM convin să prevină utilizarea muncii forțate, în special în contextul traficului de persoane, să îmbunătățească protecția victimelor și să asigure accesul la despăgubiri. Protocolul îmbunătățește totodată cooperarea internațională în lupta împotriva muncii forțate sau obligatorii.

Statele care ratifică Convenția OIM trebuie să elaboreze o politică națională și un plan de acțiune pentru eliminarea muncii forțate, cu consultarea organizațiilor lucrătorilor și ale angajatorilor. Ele trebuie să ia măsuri de prevenire a muncii forțate, inclusiv prin informarea persoanelor vulnerabile și protejarea acestora împotriva posibilelor practici de recrutare frauduloase.

În ceea ce privește victimele muncii forțate, convenția introduce obligația de a asigura identificarea, eliberarea, protecția, refacerea și reabilitarea acestora. Alte clauze prevăd obligația statelor care ratifică protocolul de a oferi tuturor victimelor acces la măsuri de remediere, inclusiv la despăgubiri, și de a se asigura că autoritățile naționale competente au dreptul de a nu urmări penal victimele pentru activitățile ilegale pe care au fost obligate să le săvârșească.

Citeste mai mult  Noi elemente de siguranță pentru medicamente

Context

Conform estimărilor OIM, peste 21 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în prezent victime ale muncii forțate sau obligatorii, care generează profituri ilegale de 150 miliarde USD pe an.

UE s-a angajat să promoveze drepturile omului și munca decentă și să elimine traficul de persoane, atât pe plan intern, cât și în relațiile sale externe. Toate statele membre ale UE au ratificat standardele fundamentale de muncă, inclusiv Convenția OIM privind munca forțată. Dispozițiile noului protocol la această convenție reflectă principiile prevăzute în legislația și politicile UE.

Pentru ratificarea protocolului de către statele membre este necesară autorizația Consiliului, deoarece unele părți ale acestui act intră în sfera de competență a UE. Pe de altă parte, UE nu poate ratifica niciun instrument OIM, întrucât numai statele pot fi părți la aceste instrumente.

Sursa: europa.eu

Cuvinte cheie: > > >