Comisia Europeană: Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale ilegale în valoare de până la 13 miliarde EUR

8 septembrie 2016 Business UE

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale necuvenite în valoare de până la 13 miliarde EUR. Acest lucru este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat deoarece permite Apple să plătească impozite substanțial mai mici decât alte întreprinderi. Acum, Irlanda trebuie să recupereze ajutoarele ilegale.

Comisarul Margrethe Vestager, care se ocupă de politica în domeniul concurenței, a declarat: „Statele membre nu pot acorda avantaje fiscale anumitor societăți — acest lucru este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat. Investigația Comisiei a ajuns la concluzia că Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale ilegale, care au permis acestei societăți să plătească impozite substanțial mai mici decât alte întreprinderi pe o perioadă de mulți ani. De fapt, acest tratament selectiv a permis Apple să beneficieze de o rată efectivă de impozitare de numai 1 procent pe profiturile sale europene în 2003, care a scăzut la 0,005 procente în 2014.”

După o investigație aprofundată privind ajutoarele de stat lansată în iunie 2014, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că cele două decizii fiscale emise de Irlanda privind Apple au redus în mod semnificativ și artificial impozitul plătit de Apple în Irlanda din 1991. Prin aceste decizii s-a aprobat o metodă de determinare a profitului impozabil pentru două societăți din grupul Apple înregistrate în Irlanda (Apple Sales International și Apple Operations Europe) care nu corespundea realității economice: aproape toate profiturile din vânzări înregistrate de către cele două societăți erau atribuite, la nivel intern, unui „sediu principal”. Evaluarea Comisiei a arătat că acest „sediu principal” a existat numai pe hârtie și nu ar fi putut genera asemenea profituri. Aceste profituri repartizate „sediului principal” nu erau supuse impozitării în nicio țară, în temeiul unor dispoziții specifice ale legislației fiscale irlandeze care nu mai sunt în vigoare. Ca o consecință a metodei de repartizare aprobate prin deciziile fiscale, Apple a plătit numai o rată efectivă de impozitare care a scăzut de la 1% în 2003 la 0,005 % în 2014 pe profiturile obținute de Apple Sales International.

Citeste mai mult  Comisia Europeană propune un sistem de informații și de autorizare privind călătoriile

Acest tratament fiscal selectiv acordat Apple în Irlanda este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat deoarece oferă Apple un avantaj semnificativ față de alte întreprinderi care sunt supuse acelorași norme fiscale naționale. Comisia poate dispune recuperarea ajutoarelor de stat ilegale pe o perioadă de zece ani anterioară primei sale cereri de informații din 2013. Acum, Irlanda trebuie să recupereze de la Apple impozitele neplătite în această țară pentru anii 2003-2014 care reprezintă o sumă de până la 13 miliarde EUR, la care se adaugă dobânzi.

În fapt, tratamentul fiscal din Irlanda a permis Apple să evite impozitarea cu privire la aproape toate profiturile realizate din vânzările de produse Apple pe întreaga piață unică a UE. Acest fapt se datorează deciziei societății Apple de a înregistra toate vânzările în Irlanda mai degrabă decât în țările în care au fost vândute produsele. Totuși, această structură este în afara sferei de competență a controlului ajutoarelor de stat acordate în UE. Dacă alte țări ar cere Apple să plătească mai mult impozit pe profitul celor două societăți în aceeași perioadă în temeiul normelor lor de impozitare naționale, acest lucru ar reduce suma care trebuie recuperată de Irlanda.

Cuvinte cheie: > >