Comisia Europeană propune noi norme privind insolvenţa: Ştergerea datoriilor în termen de trei ani

25 noiembrie 2016 Business UE

Comisia Europeană a prezentat marți, 22 noiembrie 2016, pentru prima dată, un set de norme europene privind insolvența întreprinderilor.

Noile norme vor contribui la atragerea investitorilor, la crearea și menținerea locurilor de muncă și vor ajuta economiile să absoarbă șocurile economice. În prezent, prea multe societăți comerciale viabile care se confruntă cu dificultăți financiare sunt îndreptate către lichidare în locul unei restructurări timpurii, iar numărul întreprinzătorilor cărora li se oferă o a doua șansă este prea redus.

Propunerea reprezintă o veste bună și pentru stabilitatea financiară. Procedurile de restructurare eficientă vor preveni intrarea întreprinderilor în incapacitatea de a-și achita creditele la bănci și vor contribui la abordarea problemei nivelurilor ridicate de credite neperformante în unele părți ale sectorului bancar din UE. Acest lucru va permite băncilor să acorde mai multe împrumuturi consumatorilor și întreprinderilor.

Propunerea de directivă se axează pe trei elemente esențiale:

 • principii comune privind utilizarea unor cadre de restructurare timpurie, care vor ajuta întreprinderile să își continue activitatea și să mențină locurile de muncă;
 • norme pentru a permite antreprenorilor să beneficieze de o a doua șansă, întrucât aceștia vor fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani. În prezent, jumătate dintre europeni afirmă că nu ar demara o afacere de teama eșecului;
 • măsuri specifice pentru statele membre în vederea sporirii eficienței procedurilor de insolvență, de restructurare și de descărcare de datorii. Acest lucru va reduce durata și costurile excesive ale procedurilor din multe state membre, care au drept rezultat insecuritate juridică pentru creditori și investitori și rate scăzute de recuperare a datoriilor neplătite.
Citeste mai mult  Cotele de contribuţii de asigurări sociale de stat ar putea fi reduse

Noile norme vor urmări următoarele principii de bază pentru a asigura coerența și eficiența în întreaga UE a cadrelor de insolvență și de restructurare:

 • societățile comerciale care se confruntă cu dificultăți financiare, în special IMM-urile, vor avea acces la instrumente de avertizare timpurie pentru a detecta o deteriorare a situației economice și a asigura restructurarea într-un stadiu timpuriu;
 • cadrele flexibile și preventive de restructurare vor simplifica procedurile judiciare lungi, complexe și costisitoare. În cazul în care este necesar, instanțele naționale trebuie să se implice pentru a proteja interesele părților interesate;
 • debitorul va beneficia de o perioadă limitată, de maximum patru luni, în care este protejat împotriva cererilor de executare silită, fapt care ar facilita negocierile și ar permite o restructurare reușită;
  creditorii minoritari și acționarii care au opinii divergente nu vor putea să blocheze planurile de restructurare, însă interesele lor legitime vor fi protejate;
 • vor fi protejate în mod specific noile finanțări, fapt care va spori șansele de restructurare cu succes;
  grație unor proceduri de restructurare preventive, lucrătorii vor beneficia de o protecție completă asigurată prin dreptul muncii, în conformitate cu legislația existentă a UE;
 • formarea, specializarea practicienilor și a instanțelor și utilizarea tehnologiei (de exemplu, posibilitatea de a depune cererile și de a adresa notificări creditorilor pe cale electronică) vor îmbunătăți eficiența și vor reduce durata procedurilor de insolvență, de restructurare și de oferire a unei a doua șanse.

Cuvinte cheie: >