Comisia Europeană propune o reformă majoră a sistemului de impozitare a societăților comerciale din UE

28 octombrie 2016 Business UE

Comisia Europeană a prezentat planuri de revizuire a modului de impozitare a societăților în cadrul pieței unice.

Baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

Datorită CCCTB, societățile vor dispune pentru prima dată de un set unic de norme, la nivelul UE, pentru calcularea profitului lor impozabil. Noul sistem de impozitare a societăților:
– va fi obligatoriu pentru marile grupuri multinaționale care au cea mai mare capacitate de planificare fiscală agresivă, garantând că societățile cu venituri globale de peste 750 de milioane EUR pe an vor fi impozitate în locul în care își obțin realmente profiturile;
– va soluționa aspectele asociate în prezent cu transferul profiturilor în scopuri fiscale;
– va încuraja societățile să își finanțează activitățile prin intermediul capitalurilor proprii și să privilegieze exploatarea piețelor în detrimentul îndatorării;
– va sprijini inovarea prin stimulente fiscale pentru activități de cercetare și dezvoltare care au legătură cu activitatea economică reală.

Cotele impozitului pe profit nu sunt reglementate de CCCTB, deoarece ele rămân un domeniu care ține de suveranitatea națională. Cu toate acestea, CCCTB va crea un sistem mai transparent, mai eficient și mai echitabil de calculare a bazei fiscale a societăților transfrontaliere, care va reforma substanțial fiscalitatea societăților în întreaga UE.

Citeste mai mult  România, în fața CJUE pentru neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor

Societățile vor fi în măsură să compenseze pierderile înregistrate într-un stat membru cu profiturile obținute în alt stat membru. Obstacolele fiscale, cum ar fi dubla impunere, vor fi eliminate, iar CCCTB va spori securitatea fiscală prin asigurarea unui sistem european stabil și transparent de impozitare a societăților comerciale.

CCCTB va înlătura neconcordanțele dintre sistemele naționale de care profită în prezent societățile care practică planificarea fiscală agresivă. Ea va elimina totodată prețurile de transfer și regimurile preferențiale, care constituie în zilele noastre principalele vehicule ale evaziunii fiscale. De asemenea, CCCTB cuprinde măsuri stricte antiabuz, pentru a împiedica transferarea profiturilor societăților în țări din afara UE. Întrucât CCCTB va fi obligatorie pentru marile grupuri multinaționale care operează în UE, aceste societăți, care sunt cele mai expuse riscului de planificare fiscală agresivă, nu vor putea să utilizeze practici de evitare a obligațiilor fiscale la scară largă.

Societăților li se va oferi o deducere foarte consistentă în ceea ce privește costurile pentru cercetare și dezvoltare, de care vor beneficia mai ales societățile nou-create și societățile inovatoare care aleg să participe la noul sistem.

Citeste mai mult  Ghid privind respectarea regulilor de concurenţă în situaţia participării sub formă de asociere la o procedură de achiziţie publică

Soluționarea litigiilor legate de dubla impunere

În prezent, în UE există aproximativ 900 de litigii legate de dubla impunere, iar sumele implicate sunt estimate la 10,5 miliarde EUR. Comisia a propus ca actualele mecanisme de soluționare a litigiilor să fie ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor societăților. În mod concret, va fi inclusă o gamă mai largă de cazuri, iar statele membre vor avea termene clare pentru a conveni asupra unei soluții obligatorii privind dubla impunere.

Soluționarea neconcordanțelor existente în raport cu țări din afara UE

A treia propunere din pachetul prezentat conține noi măsuri de stopare a practicilor prin care societățile exploatează neconcordanțele (sau tratamentul neuniform al elementelor hibride) dintre sistemele fiscale ale statelor membre și cele ale țărilor terțe, pentru a se sustrage de la plata impozitelor. Tratamentul neuniform al elementelor hibride are loc atunci când țările aplică norme diferite pentru impozitarea anumitor venituri sau entități. Societățile pot abuza de aceste neconcordanțe pentru a se sustrage de la plata impozitelor în țările respective. Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale, asupra căreia s-a convenit în iulie, conține deja dispoziții referitoare la neconcordanțele existente în UE.

Citeste mai mult  Completarea biletului la ordin emis în alb. Prescripție vs decădere

Aceste propuneri legislative vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare.

Cuvinte cheie: > >