Competenţa confirmării soluţiei de redeschidere a urmăririi penale

18 aprilie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Potrivit art. 335 alin. (4) C. proc. pen., redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii.

Cu toate că legiuitorul nu a specificat în art. 335 alin. (4) C. proc. pen. cărui judecător de cameră preliminară îi revine competenţa de a soluţiona cererea de confirmarea a ordonanţei de redeschidere a urmăririi penale, interpretarea sistematică a normelor de procedură incidente impune concluzia că aceasta aparţine, potrivit art. 340 alin. (1) C. proc. pen., judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Chiar dacă procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a uzat de dispoziţiile art. 326 C. proc. pen. şi a dispus trimiterea cauzei la un parchet egal în grad, aceasta nu echivalează cu o schimbare de competenţă teritorială a instanţei, schimbare care poate fi realizată numai pe cale unui cereri de strămutare.

Citeste mai mult  Exercitarea unei căi de atac neprevăzute de lege. Amendă judiciară

Această concluzie rezultă şi din dispoziţiile art. 76 C. proc. pen., potrivit cărora „procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.”

Prin urmare, dispoziţiile art. 326 C. proc. pen. se referă strict la competenţa parchetului cu privire la activitatea de urmărire penală şi nu la cea a judecătorului de cameră preliminară, acesta fiind „de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.” (I.C.C.J., Secţia penală, încheierea nr. 18 din 16 ianuarie 2019, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >