Competența de soluționare a acțiunii în răspundere delictuală în situația în care fapta ilicită este săvârșită pe Facebook

15 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamantul a chemat în judecată pârâta, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 200.000 euro cu titlul de daune morale; obligarea pârâtei de a înceta să mai facă, în spațiul public, afirmații de natură să încalce drepturile reclamantului la onoare, reputație, demnitate și probitate morală și profesională, de a comunica și publica astfel de afirmații în toate mijloacele media (presa on-line și scrisă, televiziune, etc.) de a posta pe bloguri și pe toate rețelele de socializare: facebook, twitter, etc., astfel de afirmații; obligarea pârâtei de șterge de pe bloguri și de pe toate rețelele de socializare orice astfel de postări și de a-și cere scuze public pe toate rețelele de socializare: facebook, twitter, etc.,pentru afirmațiile făcute la adresa reclamantului, afirmații de natură să încalce drepturile reclamantului la onoare, reputație, demnitate și probitate profesională precum și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 1046/14.09.2016, Tribunalului București a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Brăila. reținând că nu sunt incidente dispozițiile art.113 pct.9 NCPC deoarece fapta ilicită s-a produs în spațiul virtual-pe rețeaua de facebook ce nu poate fi localizată într-o singură circumscripție. în opinia Tribunalului București, având în vedere că pârâta își are domiciliul pe raza județului Brăila, competența teritorială revine Tribunalului Brăila.

Citeste mai mult  CCR ref actul notarial necesar in procedura de inscriere in cartea funciara

Tribunalul Brăila, în analiza competenței sale, a reținut următoarele

”Conform art.107 alin.1 cod procedură civilă „Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel.”, art.113 alin.1 pct.9 prevede că „În afară de instanțele prevăzute la art. 107 – 112, mai sunt competente ….. instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă” iar conform art.116 „Reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente.”

Din analiza acestor texte de lege rezultă că este suficient ca o instanță să fie competentă teritorial în funcție de locul unde s-a săvârșit fapta ilicită sau locul unde s-a produs prejudiciul, pentru ca reclamantul să poate alege pentru judecarea cererii sale, această instanță, iar nu instanța de la domiciliul pârâtului. (…)

Prin cererea de chemare în judecată în esență, reclamantul susține că datorită faptelor săvârșite de către pârâtă, la locul de muncă, în timpul orelor de program, a suferit un prejudiciu moral.

Citeste mai mult  Antrenarea răspunderii civile delictuale pentru prejudiciul de imagine adus unei asociații prin publicarea informației incorecte privind dizolvarea și radierea acesteia

Tribunalul constată că, față de susținerile reclamantului, care prin cererea de chemare în judecată stabilește cadrul procesual, competența de soluționare a cauzei aparține Tribunalului București.

Astfel, locul săvârșirii faptei este în municipiul București – locul de muncă al pârâtei, unde reclamantul a susținut că aceasta ar fi săvârșit faptele generatoare de prejudicii.

De asemenea, locul unde s-a produs prejudiciul este tot municipiul București – domiciliul reclamantului, care susține că a fost prejudiciat prin fapta pârâtei, care i-a adus atingere onoarei, reputației, imaginii publice.

Instanța apreciază că susținerea conform căreia în cauză nu sunt incidente dispozițiile art.113 pct.9 cod procedură civilă deoarece fapta ilicită s-a produs în spațiul virtual-pe rețeaua de facebook ce nu poate fi localizată într-o singură circumscripție nu poate fi primită pentru a stabili competența de soluționare în favoarea tribunalului de la domiciliul pârâtei. Astfel, în cazul în care rețeaua de facebook nu poate fi localizată într-o singură circumscripție, este evident că această rețea există și în municipiul București – caz în reclamantul poate alege instanța competentă în baza art.116 cod procedură civilă.

Citeste mai mult  Apel trimis prin email. Interpretarea art. 182 NCPC

Fața de cele menționate mai sus tribunalul va constata că, în cauză, în baza art.113 alin.1 pct.9 și art.116 cod procedură civilă, competența de soluționare a cauzei aparține Tribunalului București.”

Tribunalul Brăila, constatând intervenit conflictul negativ de competență, a sesizat Înalta Curte de Casație si Justiție, in vederea solutionarii conflictului negativ de competență.

Prin Decizia nr. 443 din 14 martie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție, a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Cuvinte cheie: > > >