Group 1

Competență specializată. Invocarea excepţiei nelegalei constituiri a completului

23 iunie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Neinvocarea în condiţiile legii a excepţiei de necompetenţă materială nu anihilează posibilitatea invocării excepţiei de ordine publică a nelegalei alcătuiri a instanţei din perspectiva specializării judecătorilor.

Extras din considerentele deciziei ÎCCJ:

”O primă problemă care trebuie lămurită în vederea soluţionării prezentului conflict de competenţă este aceea dacă, în cazul competenţei specializate, compunerea/constituirea completului de judecată este subsecventă stabilirii competenţei primei instanţe în condiţiile art. 130 alin. (2) şi 131 C. proc. civ.

Cu alte cuvinte, dacă prin neinvocarea în condiţiile legii a excepţiei de necompetenţă, completul respectiv devine competent să soluţioneze cauza şi nu se mai poate vorbi de o nelegală compunere/constituire care să ducă la nulitatea hotărârii.

În dezlegarea acestei probleme de drept, trebuie avute în vedere paragrafele nr. 19-21 din considerentele Deciziei nr. 17/2018 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii.

Astfel, s-a statuat că dispoziţiile art. 35 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 sunt în primul rând norme de organizare judiciară, iar abia în al doilea rând norme de competenţă de ordine publică, care reglementează competenţa unei secţii sau a alteia (respectiv complet specializat) de la nivelul unei instanţe (în sens funcţional – judecătorie, tribunal, curte de apel), în funcţie de natura litigiului dedus judecăţii.

Citeste mai mult  ICCJ. Stabilirea limitelor de comercializare vs clauza de exclusivitate

Aşadar, normele care reglementează instanţele/completurile specializate au o natură duală, ce determină un tratament juridic specific în cazul încălcării acestora.

Este posibil ca, urmare a greşitei calificări a naturii juridice a litigiului, acesta să fie soluţionat de un complet necompetent şi, totodată, nelegal compus sub aspect calitativ, greşita alcătuire a completului fiind în strânsă legătură cu necompetenţa.

În materia competenţei specializate, „regimul de invocare a excepţiei de necompetenţă nu poate anihila natura primordială a normelor de organizare judiciară, în sensul ignorării aspectului alcătuirii instanţei din perspectiva specializării judecătorilor.”

Ca urmare, din perspectiva normelor de organizare judiciară, nelegala compunere/constituire poate fi invocată pe calea unei excepţii de procedură, dilatorii şi absolute, în orice stare a procesului, inclusiv de instanţă din oficiu, conform art. 247 alin. (1) C. proc. civ.

În speţă, curtea de apel a procedat în mod legal admiţând excepţia nelegalei constituiri a completului la termenul din 20.06.2018, chiar şi în condiţiile în care momentul procesual la care trebuia invocată excepţia necompetenţei materiale fusese depăşit. Aceasta deoarece, aşa cum s-a arătat, neinvocarea în condiţiile legii a excepţiei de necompetenţă materială nu anihilează posibilitatea invocării excepţiei de ordine publică a nelegalei alcătuiri a instanţei din perspectiva specializării judecătorilor.” (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 4737 din 7 noiembrie 2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >