Group 1

Completarea biletului la ordin emis în alb. Prescripție vs decădere

Din interpretarea gramaticală a art. 12 alin 2 din Legea nr 58/1934, rezultă că legiuitorul nu a instituit un termen de prescripţie pentru completarea biletului la ordin emis în alb, ci un termen de decădere.
Prescripţia reprezintă acea instituţie prin care se stabilesc anumite termene înăuntrul cărora drepturile subiective patrimoniale sau nepatrimoniale pot fi exercitate prin intermediul unei acţiuni în justiţie.
Completarea unui bilet la ordin nu ţine de formularea unei acţiuni în faţa instanţei, astfel încât nu este incidentă instituţia prescripţiei.
Textul art. 12 alin 2 face, în mod expres, referire la decădere, ceea ce înseamnă că termenul de completare al biletului la ordin este unul de decădere, şi nu de prescripţie.
Având în vedere că însuşi legiuitorul a stabilit natura juridică a termenului de completare a biletului la ordin, acestuia nu ii sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la întrerupere şi suspendare specifice prescripţiei. (Curtea de Apel București, Secția a VI- a Civilă, Decizia civilă nr. . 831/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >