Completarea prevederilor privind data desfacerii căsătoriei

3 noiembrie 2015 Drept Civil Noutati legislative

La Camera Deputaților se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

Potrivit expunerii de motive, în ceea ce privește data desfacerii căsătoriei și anume, data eliberării certificatului de divorț, Codul civil nu distinge între divorțul pe cale administrativă și procedura notarială, iar în practică există o mare deosebire. După expirarea perioadei de reflecție, urmând procedura notarială, certificatul de divorț este emis cu data la care soții consimt la desfacerea căsătoriei, în schimb prin procedura administrativă certificatul divorț este emis la maximum 5 zile lucrătoare, perioadă în care pot surveni evenimente juridice care afectează relațiile juridice dintre soții care deja au convenit să divorțeze (de exemplu, decesul unui dintre soți) sau relația cu moștenitorii lor,
astfel că inițiativa legislativă este menită să evite astfel de situații.

Prin urmare, conform propunerii, la art. 382, se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul cuprins: ”Prin excepție, în cazul în care nu se poate elibera certificatul de divorț de îndată, căsătoria este desfăcută în momentul în care ofițerul de stare civilă ia consimțământul fiecăruia dintre soți și declară căsătoria desfăcută. Certificatul de divorț va preciza data exprimării consimțământului ca dată de desfacere a căsătoriei.”

Citeste mai mult  Excepția netimbrării sau a insuficientei timbrări a cererii

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.

Cuvinte cheie: >