Condițiile admiterii cererii de redeschidere a procesului penal

3 august 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Conform dispoziţiilor art. 466 alin. 2 Cod procedură penală, este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nici nu a luat cunoştinţă în nici un mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales, ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui, ori şi retras apelul.

Din actele depuse la dosar rezultă că petentul are domiciliul în Germania, în oraşul Leipzig, unde locuieşte împreună cu familia, de peste 15 de ani, având loc de muncă.
În cursul urmăririi penale petentul nu a fost găsit şi nu a dat nicio declaraţie. În tot cursul judecăţii acesta a fost citat la adresele cunoscute, din municipiul Roman. Procedura de citare a fost îndeplinită prin afişare şi nu face dovada că petentul a luat cunoştinţă în mod efectiv despre existenţa acestui proces penal, în sensul dispoziţiilor art. 466 alin. 2 Cod procedură penală. Din conţinutul proceselor verbale de îndeplinire a mandatelor de aducere emise de instanţă reiese că petentul era stabilit, din anul 1991 în Germania. De altfel, Curtea de Apel Bacău a reţinut, în considerentele deciziei penale că ,,este un fapt cert că, în tot cursul procesului penal inculpatul a avut locuinţa în Germania, nefiind vorba de o simplă călătorie sau o situaţie temporară, ci având caracter definitiv”. Mai reţine instanţa că petentul şi-a stabilit locuinţa în Germania înainte de declanşarea urmăririi penale şi că ,,nici procurorul, nici prima instanţă nu a avut cunoştinţă de toate coordonatele necesare citării sale în străinătate”.

Citeste mai mult  Mărturisire extrajudiciară a părţii în favoarea căreia curge prescripţia. Efecte asupra cursului prescripţiei

Nefiind legal citat petentul condamnat nu a avut cunoştinţă de procesul care s-a judecat în lipsa sa.

Acesta nu a declarat personal apel sau recurs împotriva sentinţei prin care a fost condamnat. Căile de atac au fost exercitate de avocaţii din oficiu, care i-au asigurat apărarea în cursul judecăţii, fiind desemnaţi la cererea instanţelor.

Este adevărat că, la un moment dat, în cursul judecăţii la instanţa de fond petentul a fost asistat de avocat ales, acelaşi avocat care îl asista şi pe fratele inculpatului, judecat în aceeaşi cauză. Susţinerea petentului condamnat, precum că fratele său, i-a angajat avocat, în lipsa lui, este credibilă, întrucât împuternicirea avocaţială care atestă dreptul avocatului de a susţine cauza pentru petent nu este semnată de nimeni, la rubrica ,,client/reprezentant”.

Prin urmare petentul nu şi-a desemnat personal avocat, în sensul dispoziţiilor art. 466 alin. 2 Cod procedură penală.
Faţă de considerentele expuse, s-a reţinut că cererea de redeschidere a procesului penal este întemeiată şi în temeiul art. 466, art. 469 alin. 3 Cod procedură penală a fost admisă ca atare. (Tribunalul Neamț, Hotărârea din 17 iunie 2015, portal.just.ro)

Citiți AICI toate articolele publicate de Legal Land pe tema redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate.

Cuvinte cheie: > >